3d mapping camera

หน่วยส่ง

หมวดหมู่: เครื่องประดับ

รุ่นกล้องที่รองรับ:S2,S3,D2,D3,DG3,DG4,D2pros,DG3pros
กลับรายการ
หน่วยส่งข้อมูลของกล้อง, เลนส์ห้าตัวคัดลอกข้อมูลในเวลาเดียวกัน, ความเร็วในการคัดลอกข้อมูล≥70M/s

กลับ