Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

AP-1 โมดูลปรับพารามิเตอร์

หมวดหมู่: อุปกรณ์เสริม

รองรับกล้องรุ่น: DG4pros
รายการส่งคืน
โมดูล CMOS ที่พัฒนาโดย Rainpoo เราได้เปิดการเข้าถึงพารามิเตอร์ของกล้อง เมื่อใช้โมดูลนี้คุณสามารถปรับ ISO และความเร็วชัตเตอร์ของกล้องได้ตามเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคุณภาพของภาพ

กลับ