3d mapping camera

โมดูลปรับพารามิเตอร์ AP-1

หมวดหมู่: เครื่องประดับ

รุ่นกล้องที่รองรับ:DG4pros
กลับรายการ
โมดูล CMOS ที่พัฒนาโดย Rainpoo เราได้เปิดการเข้าถึงพารามิเตอร์ของกล้องแล้ว เมื่อใช้โมดูลนี้ คุณจะสามารถปรับ ISO และความเร็วชัตเตอร์ของกล้องได้ตามเงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพของภาพ

กลับ